Системи на въоръжение в авиацията

СИСТЕМИ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ В АВИАЦИЯТА - cover

Автор Николай Николов

Описание

Учебникът се състои от девет глави и 20 приложения, има богат илюстративен материал. Описани и класифицирани са средствата за въздушно и космическо нападение, както и перспективите за тяхното развитие. Разгледана е историята на създаването и развитието на самолетите от системите за далечно радиолокационно откриване и управление. Дадени са подробни сведения за бойните из-требителни и бойните ударни авиационни комплекси, управляемите ракети за поразяване на въздушни цели. Направен е преглед на развитието и състоянието на изтребителната и ударната авиация от състава на българските ВВС.
Дадена е характеристика на неуправляемите и управляемите средства за поразяване на земни, въздушни и морски обекти. Разгледани са въпросите за крилатите ракети със земно, въздушно и морско базиране и способите за бойното им използване, както и конструкцията и бойното прилагане на противотанковите управляеми ракети, използвани от бойните вертолети.
Авторът има богат практически опит като летец изтребител-бомбардировач, първи клас, с дванадесет години летателна работа на един от най-сполучливите ударни самолети от трето поколение на въоръжение в българската бойна авиация – изтребител-бомбардировач МиГ-23БН.
Учебникът е предназначен за обучаемите от факултетите на Военна академия „Г. С. Раковски”, НВУ „Васил Левски” и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Разработен е по материали, публикувани в некласифицирани наши и чуждестранни печатни и електронни издания.