Система за национална сигурност

СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ - cover

Държавни институции и оперативни компоненти

ГЕОРГИ БАХЧЕВАНОВ

Описание

Мисията на книгата е да осигури в достъпна форма необходимите основни знания за запознаване със системата за национална сигурност в Република България. Разгледани са както главните държавни институции в съответствие с Конституцията, така и най-важните функции, провеждани от държавните институции и съответните оперативни компоненти за гарантиране националната сигурност.