Ръководство за работа с тест за организационен климат на безопасност на полетите

Velkova_cover

Описание

Изданието се реализира в рамките на проекта „Човешкият фактор в безопасността на полетите в системата на Военновъздушните сили“, утвърден с положителна резолюция на министъра на отбраната на докладна записка от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ с рег. № 22-10-81/24.03.2015 г. Целта на научноизследователския екип от Военна академия „Г. С. Раковски“ и командването на Военновъздушните сили е конструирането на метод за изследване на организационния климат на безопасност на полетите, съобразен с условията в системата на ВВС на България.
Съставянето на ръководство за работа с конструирания метод – тест за организационен климат на безопасност на полетите (ОКБП), е част от процедурата за представяне и въвеждане в практиката на психологични тестове. Разработката може да се ползва от командването на ВВС, командирите на военни формирования, авиационните психолози и специалистите по безопасност на полетите и обективен контрол.
Ръководството е разработено от доцент д-р Румяна Карева с активното участие на Жулиета Танева (София). Психологичното изследване с цел конструирането на теста е проведено от авиационните психолози Севдалина Колева (Крумово), Ирена Петрова (Долна Митрополия), Ваня Желязкова (Безмер), Иван Лалов (Граф Игнатиево), Биляна Лилова (Враждебна) и Темида Петрова (Бояна).
За интересуващите се от тематиката авторите предоставят за свободно ползване първата глава на Ръководството.