Ролята на военното образование, следдипломната квалификация и научните изследвания за повишаване на оперативните способности на въоръжените сили на Република България – 2008 г.