Работа с Microsoft Office 365 в учебния процес

Петко Димов

Христина Добрева

Рецензенти

професор д.н. Митко Стойков полковник доц. д-р Иван Христозов

ISBN 978-619-7478-52-5

Изтегли в PDF

Описание

Учебникът е предназначен да подпомогне преподавателите и обучаемите във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, като им даде знания и умения, необходими за работа с основните приложения на платформата Microsoft Office 365 Education и за провеждане на ефективен учебен процес, адаптиран към обучаемите от съвременното дигитално поколение. Преподавателите по цял свят използват платформата на Microsoft Office 365 за преподаване, взаимодействие, колаборация и комуникация с обучаемите. Ще бъдете изненадани по колко много начини тя може да се използва в учебния процес или във всекидневната дейност на преподавателите, обучаемите и администрацията от Военна академия „Георги Стойков Раковски“.