Публична защита на Цвета Веселинова Монова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Развитие и усъвършенстване на системата за правно осигуряване на отбраната на страната” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Цвета Веселинова Монова.

Председател на научното жури: доцент доктор Вяра Стойкова Жекова

Дата: 16.05.2023 г.

Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 14:00 часа

Автореферат на Цвета Веселинова Монова

Рецензии:

Становища:

Дата: 10.04.2023 г.

гр. София