Публична защита на Стоян Луканов Иванов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на способностите на Българската армия за защита на обекти от критичната инфраструктура на Република България” по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“, разработен от Стоян Луканов Иванов.

Председател на научното жури: професор доктор Максим Любенов Карев

Дата: 26.05.2023 г.

Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 11:00 часа

Автореферат на Стоян Луканов Иванов

Рецензии:

Становища:

Дата: 19.04.2023 г.

гр. София