Публична защита на Николай Петров Бонов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на системата за защита на населението при ядрена или радиационна авария“ по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”, разработен от Николай Петров Бонов.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Светослав Любомиров Велев

Дата: 25.11.2020 г.

Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 14:00 часа

Автореферат на Николай Петров Бонов

Рецензии:
професор доктор Никифор Христов Стефанов
полковник доцент доктор Светослав Любомиров Велев

Становища:
професор д.н. Стойко Димитров Стойков
професор доктор Ненко Георгиев Дойков
полковник доцент доктор Димитър Ганчев Недевски

Дата: 10.11.2020 г.
гр. София