Публична защита на дисертационен труд на инж. Ваня Георгиева Кънева-Минкова се проведе във Военна академия на 6 март 2024 г.

Докторант Ваня Георгиева Кънева-Минкова представи резултатите от работата си по темата „Влияние на концепцията за създаване на споделена стойност върху развитието на човешкия капитал“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработена под научното ръководство на проф. д-р Лидия Велкова. 

Научното жури с председател доцент д-р Елислав Иванов обсъди резултатите от подготовката на докторанта и подчерта актуалността и значимостта на нейния дисертационен труд.

На защитата присъства началникът на ВА „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев.