Присъствени периоди за студенти от ПН „Национална сигурност“ през летния семестър на учебната 2018 – 2019 г.

факултет „Национална сигурност и отбрана“

факултет „Командно-щабен“

<<Предишна