Приключи третата ротация на британски военнослужещ в обучението по английски език във Военна академия

В периода 22.04.- 26.04.2024 г. сержант Джак Партингтън от Кралските военновъздушни сили на Великобритания проведе часове по английски език в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия. Неговото участие е поредното от програмата Native Tongue – Bulgaria, благодарение на която британски военнослужещи оказват помощ за усъвършенстване на езиковата компетентност по английски език  на обучаемите в Академията. Той проведе часове с военнослужещи от ВА, със студенти в бакалавърската програма „Сигурност и отбрана“ и с курсанти, които са на обучение по програма „Еразъм“.

С любезното домакинство на директора на департамента, сержант Партингтън посети Националния военно-исторически музей, както и комплекса „Царски зали“ на Военна академия. Във връзка с приключването на неговата командировка, директорът полковник доцент доктор Петко Димов му благодари за приноса му за развитието на езиковите умения по английски език на обучаемите в департамента и му връчи благодарствен адрес.

сержант Джак Партингтън