Пресконференция на ръководството на ВА „Г. С. Раковски“ – пълен запис от 10.04.2019 г.