Предаването ,,Памет без давност“ от 18 септември 2021 г., в което взе участие историкът от Военна академия „Г. С. Раковски“ гл. ас. д-р Стоян Николов

Гледайте предаването ,,Памет без давност“ от 18 септември 2021 г., в което взе участие историкът от Военна академия „Г. С. Раковски“ гл. ас. д-р Стоян Николов! То е посветено на освобождението на Добрич през 1916 г., детайлно се разглеждат живота и бойния път на генерал-лейтенант Иван Колев и на военния кореспондент Йордан Йовков.

Част 1.

Част 2.