Почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ на маркиз Jan-Olov von Wowern

Почетно звание „Доктор хонорис кауза“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ на маркиз Jan-Olov von Wowern бе връчено от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов в тържествена обстановка днес в аула „Раковски“ на Академията, при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

След края на официалната церемония маркиз Jan-Olov von Wowern изнесе академична лекция на тема: „The Contribution of Sweden to European Security and World Peace“, запозна се със забележителностите на Академията и вписа в Почетната книга на Военна академия „Г. С. Раковски“ благодарността от удостояването му с почетното звание.