Посещение от Университета по отбрана на Швеция във Военна академия

На 29 и 30 ноември 2023 петима преподаватели от Университета по отбрана на Швеция бяха на посещение във Военна академия.

Те се срещнаха с ръководството на Академията, изнесоха лекции и проведоха дискусии по актуални въпроси на сигурността със слушатели от специалност „СРОВС“ и от факултет „Командно-шабен“, както и със специализантите от ВС на Украйна от курса по английски език. 

В хода на дискусиите бяха разисквани въпроси, касаещи организацията на военното образование в България и Швеция, сигурността в Черноморския район и нови подходи за постигане на победа на бойното поле, а също така възможности за задълбочаване на сътрудничеството между двете партньорски институции.