Посещение в Университета по отбрана на Швеция

На 13 и 14.12.2021 г. в Университета по отбрана на Швеция в гр. Стокхолм се проведе втората транснационална среща на екипите от партньорските институции: Военна академия „Г. С. Раковски”, Военната академия на Португалия и домакините от Стокхолм по проекта Hybridisation of specialised English learning for Security professionals (HELPSec), който разработва хибридно учебно съдържание по специализиран английски език. Проектът се финансира от програмата „Еразъм+” на Европейския съюз.

В срещата участваха 4 представители на ВА, 5 от Военната академия на Португалия и 4 от Университета по отбрана на Швеция.

Срещата протече в изключително продуктивна работна среда при отлична организация на шведските партньори. Във фокуса на обсъжданията бяха уеднаквяване на рубриките на задачите за упражняване, създаване на електронна книга в допълнение на интерактивното учебното съдържание, което е на  платформата на проекта, както и предстоящите задачи по изпълнение на целите по проекта и по разпространение на информация за проекта.

В края на наситената двудневна работна среща, всички участници изказаха удовлетворението си от участието в проекта и увереността си, че крайните интелектуални продукти ще допринесат за повишаване на качеството на обучение по английски език в партньорските институции.