Помни войната

drangov-cover

Автор: полковник Борис Дрангов

Книгата се разпространява благотворително и средствата от нея ще бъдат предоставени за изграждането на паметник на полковник Борис Дрангов в района на Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Набирането на финансови средства ще се осъществява и от дарения по следната банкова сметка:

  • BG40BNBG96613100152401
  • BIC код: BNBGBGSD
  • БНБ – Централно управление гр. София.

Настоящото първо фототипно издание на първото издание на книгата на полковник Борис Дрангов „Помни войната!“ Съвети за строеви офицери“ от 1916 г. се издава по повод 145 години от неговото раждане и 100 години от героичната му смърт.
Апотеоз на военнотеоретичната мисъл на полковник Борис Дрангов са извлечените и проверени от практиката негови поуки и съвети към строевите офицери от Българската армия, обобщени в книгата му „Помни войната!“. Това са лично изстрадани и с доказана ефективност напътствия към войсковите командири, нито едно от които не е загубило своята актуалност въпреки стогодишната си давност. Обагрянето на препоръките в национален колорит им придава допълнителна ценност и неоспорими основания за гордост – не по-малка от гордостта, която други народи изпитват от трудовете на Сун Дзъ или Клаузевиц. Всичко това превръща книгата на полковник Борис Дрангов в задължително четиво за командирите от Българската армия независимо от мястото им във военната йерархия. Четиво, чието съдържание трябва всекидневно да се прилага в благородната им дейност по защитата на Отечеството. А на по-широката читателска аудитория се предоставя възможността да се наслади на разказваческото умение на полковник Борис Дрангов и да осъзнае на какво се дължат славните победи на армията ни през войните за национално освобождение и обединение на България.