Полковник доцент д-р Иван Марков изнесе публична академична лекция

Полковник доцент д-р Иван Симеонов Марков получи от Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев удостоверение за заемане на академична длъжност „доцент“.
Полковник доцент д-р Иван Марков изнесе публична академична лекция на тема „Състояние и насоки за изграждане на способности в областта на ядрената, химическа и биологична защита“.
Лекцията беше посветена на ядрените, химически и биологични опасности в 21 век и способностите на формированията от въоръжените сили за защита от тях. В хода на изложението беше извършен анализ на текущото състояние по елементи на способностите и компоненти на защитата, подхода за изграждане на отбранителни способности и приложимостта му в областта на ЯХБЗ. Като резултат от анализа бяха представени насоки за доизграждане на наличните и придобиване на нови способности.