Поддръжка на бронетанковата и автомобилната техника в мирно време

ПОДДРЪЖКА НА БРОНЕТАНКОВАТА И АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА В МИРНО ВРЕМЕ-cover

Автор: Полк. доц. д-р РУМЕН ПЕНЧЕВ

Описание

Учебникът е разработен в съответствие с настъпилите нови организационни промени в Българската армия, новите регламентиращи документи за отчета на бронетанковата и автомобилната техника (БТАТ) и новите изисквания за обучение на слушателите от Военна академия „Г. С. Раковски”. Той ще е полезен на аудитория, обхващаща широк кръг от обучаеми, специалисти и експерти в областта на поддръжката на БТАТ – курсанти в НВУ „В. Левски” от специалността „Техническа логистика”, офицери от Сухопътните войски, отговарящи за експлоатацията на БТАТ, офицери, обучаващи се по специалността „Организация и управление на логистичното осигуряване на ОТФ” във Военна академия „Г. С. Раковски”.
В учебникa са разкрити основните теоретични и свързаните с тях практически положения в организацията на поддръжката на БTAT в мирно време, като се акцентира върху организацията на експлоатацията и ремонта.