Повишаване във военно звание на личен състав във Военна академия

В тържествена обстановка, в зала „Полковник Борис Дрангов“, началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев връчи пагоните на повишени в следващо военно звание офицери от Академията.
Подполковник Петко Петков е назначен за заместник-декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“ и е повишен в звание „полковник“.
Подполковник Иван Марков е назначен на академична длъжност „доцент“ в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен“ и е повишен в звание „полковник“.
Майор Кристина Крумова е назначена на академична длъжност „главен асистент“ в катедра „Комуникационни и информационни системи“ на факултет „Командно-щабен“ и е повишена в звание „подполковник“.
Началникът на Академията пожела на повишените военнослужещи много здраве и да продължават да работят със същия дух и желание и да защитават новите звания с достойните си дела!
Честито на повишените колеги! Много бъдещи творчески успехи в научното поприще на новите длъжности!