Оценка на бойните загуби

Оценка на бойните загуби

Автор: Радослав Чалъков

Оценката на бойните загуби може да бъде трудна задача – особено ако военният конфликт е хаотичен и безкомпромисен, заради дезинформация, сложност на терена, ограничен достъп до информация и други фактори. Затова е важно да се използват надеждни източници и методики за събиране на информация и оценка на бойните загуби. Точното определяне на ОБЗ може значително да намали опциите на противника и да увеличи шанса за успех на операцията. И обратно – грешна ОБЗ има тенденция да задръства списъците с цели с нерентабилни, вече мъртви „цели“, силно възпрепятства времето за реакция и значимо увеличава разходите на ресурси.
Монографията на тема „Оценка на бойните загуби” обобщава анализа и теоретичната обосновка на фаза 6 от съвместния тагретинг цикъл, подчертава неговата важност и обхваща основните практически насоки при определянето на ОБЗ. В заключителната част на монографията се подчертава и практическото значение и потенциалните области на приложение на резултатите от оценката на разгледаните обекти.

ISBN (Print) 978-619-7711-35-6