Официално откриване на АУЦ

В рамките на празничния ден за отбелязване на патронния празник на Военна академия „Георги С. Раковски“ и на Международния ден на авиацията и космонавтиката, министърът на отбраната Атанас Запрянов, министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов откриха Авиационен учебен център във Военна академия. Притежава лиценз № 24/ 29.01.2024 г., издаден от Министерство на транспорта и съобщенията, Главна Дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” и функционира като нещатна структура към факултет „Командно-щабен“ на Военна академия. Амбицията му е да продължава да разширява партньорството с различни организации и бизнеси, да привлича изявени експерти и специалисти, притежаващи опит и компетенции, свързани с националната сигурност, безопасността и сигурността в гражданското въздухоплаване.