Основи на военната стратегия

ВС-cover-книга

Учебникът е разработен от авторски колектив в състав: полковник о.з. доцент д-р Борис Богданов (ръководител) – увод, заключение, глава трета и седма, а останалите глави в съавторство с полковник доцент д-р Георги Димов – глава втора; полковник доцент д-р Николай Урумов – глава шеста; подполковник д-р Николай Недялков – глава пета; подполковник д-р Теодоси Михов – глава първа; майор Илиан Сотиров – глава четвърта; майор Петко Петков – глава осма.

Рецензенти
професор д-р Валери Иванов
доцент д-р Георги Гоцев

Код: ISBN 978-619-7478-03-7

Учебникът е разработен в съответствие с учебните програми по дисциплините „Военна стратегия“, „Политика и стратегия за сигурност и отбрана“, „Стратегии за сигурност и отбрана“ и „Концепции и стратегии за отбрана“ и е предназначен да подпомага слушателите, студентите и специализантите при тяхното обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Същият е подходящ и за обучаващите се в други висши учебни заведения, които изучават проблемите на сигурността и отбраната на страната. Учебникът може да се ползва и като учебно пособие за самостоятелна подготовка на офицери и цивилни експерти от ръководните органи на въоръжените сили и други институции от системата за отбрана на страната.
В учебника са представени систематизирани знания за теоретичните основи на войната и военната стратегия, военната мощ и системата за отбрана на страната, подготовката на Република България за отбрана и реда за изграждането и развитието на отбранителните способности на въоръжените сили в новата среда за сигурност. Отразени са теоретични постановки за планирането, ръководството и управлението на отбраната, както и за националните възгледи за разрешаване на военнополитически кризи и военни конфликти.
Учебникът е разработен от авторски колектив в състав: полковник о.з. доцент д-р Борис Богданов (ръководител) – увод, заключение, глава трета и седма, а останалите глави в съавторство с полковник доцент д-р Георги Димов – глава втора; полковник доцент д-р Николай Урумов – глава шеста; подполковник д-р Николай Недялков – глава пета; подполковник д-р Теодоси Михов – глава първа; майор Илиан Сотиров – глава четвърта; майор Петко Петков – глава осма.