Основи на бойното използване на подразделенията от Военновъздушните сили и Противовъздушната отбрана на Сухопътни войски

ОСНОВИ НА БОЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ  НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА ОТ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ И ПРОТИВОВЪЗДУШНАТА ОТБРАНА НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

Част I Основи на бойното използване на подразделенията  от Противовъздушната отбрана

Автори: Димитър Караджинов, Светослав Славов, Кръстьо Парасков

Учебникът „Основи на бойното използване на подразделенията от ВВС и ПВО на СВ. Част I. Основи на бойното използване на подразделенията от ПВО“ е предназначен за слушателите и курсистите на Военна академия „Г. С. Раковски“ от всички специалности. Разгледани са основните въпроси, свързани със стрелбата и бойното използване на зенитноракетните и зенитноартилерийските подразделения от ПВО, както и тези за радиолокационното разузнаване и бойното използване на радиотехническите подразделения. Материалът е систематизиран и обобщен на базата на лекции, дискусии и семинари, провеждани от авторите. Учебникът е удобно помагало по всички специалности от факултет „Командно-щабен“ от редовна и задочна форма на обучение и специализираните курсове.

ISBN (Print) 978-619-7711-31-8