Организиране и провеждане на операции за търсене и спасяване

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ-cover

Автори: полковник доц. д-р Христо Филипов, доц. д-р Кирил Петров, майор д-р Георги Георгиев

Описание

Учебникът представя обобщен материал за проблемите на организирането и провеждането на операции за търсене и спасяване, мероприятията за усъвършенстване на координирането им по цел, задачи, място, време и интегриране на всички нива.
Предназначен е за обучение на студенти и слушатели във Военна академия „Г. С. Раковски” редовна и задочна форма на обучение, както и за специализираните курсове за подготовка на офицери и граждански лица за защита на критичната инфраструктура, управление при бедствия и за изпълнение на функционалните им задължения на длъжности в щабове за координация и ръководство на спасителни и неотложно възстановителни работи.