Операции за поддържане на международния мир и сигурност

cover_Enev_Operacii

Автори:
полковник доцент д-р Емил Енев
подполковник д-р Петър Маринов

Изтегли в PDF

Описание

Учебникът „Операции за поддържане на международния мир и сигурност” е разработен от колектив на катедра „Сухопътни войски” към факултет „Командно-щабен” в състав полковник доцент д-р Емил Енев и подполковник д-р Петър Маринов.

Съдържанието приоритетно е разработено на основата на доктриналните документи на НАТО и Българската армия. Дадена е подробна информация за юридическите и нормативните основи на операциите за поддържане на мира, както и за тактическите техники и процедури при действия на маневрените формирования в операции за защита на международния мир и сигурност. Учебникът не бива да се възприема изолирано единствено за сухопътни операции, тъй като в него са описани дейности и указания за провеждането на всички видове операции за поддържане на международния мир и сигурност във взаимодействие с другите видове въоръжени сили.