Оперативно изкуство и методология на критичното и системното мислене, връзки и зависимости

КРИТИЧНОТО И СИСТЕМНОТО МИСЛЕНЕ - cover

Емил Енев

ISBN 978-619-7478-59-4

Описание

Предназначението на монографията е да подготви основата за възприемане на знанията, свързани с разработването на оперативен модел, който е основен обект на изследване в друг теоретичен труд на същия автор – „Теоретични и практикоприложни аспекти на разработване на оперативен модел“. За тази цел настоящата публикация предоставя необходимите теоретични знания по отношение на критичното мислене в интерес на оперативното изкуство.

Монографията ще даде необходимите знания на слушателите във Военна академия „Г. С. Раковски“ в областта на теорията на основите на управлението на войските и оперативното изкуство – дисциплините „Основи на управлението на войските“ и „Оперативно изкуство“.