Обучение по езикови стандарти и оценяване в Центъра „Джордж Маршал“

Старши преподавател Диана Боримечкова от катедра „Езиково обучение“ взе участие в двуседмичния семинар по езикови стандарти и оценяване в Европейския център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“ в гр. Гармиш-Партенкирхен, Германия, в периода 28.11-9.12.2023 г.

В обучението, организирано от Бюрото за международно езиково координиране (BILC) на НАТО, се включиха 15 преподаватели и ръководители на военнообразователни институции от Армения, България, Грузия, Литва, Румъния, Северна Македония, Тунис, Турция, Узбекистан, Хърватия и Франция.

Интерактивният формат на семинара и екипната работа по конкретни практически задачи позволиха на участниците да задълбочат познанията си по процедурите за оценяване в чуждоезиковото обучение и прилагането на стандартите за нивата на езиково владеене съгласно STANAG 6001.

Организаторите, фасилитаторите и участниците в семинара имаха възможност да споделят опит и добри практики и да разширят професионалните си контакти, които да станат основа за бъдещо сътрудничество и съвместни международни езикови проекти.