Обучение в електронна среда

Автор: Ивайло Игнатов

Благодарение на информационните технологии светът става все по-малък, а достъпът до информация дава възможност на обучаемите да придобиват знания, умения и ценности и да станат добре информирани и активни граждани, които могат да променят света около себе си. Образованието трябва да накара обучаемите да осъзнаят, че проблемите от реалния свят оказват влияние върху тях, тъй като всички държави са взаимосвързани по един, или друг начин. Учебната програма трябва да ги научи да идентифицират и анализират граждански и глобални проблеми чрез проекти за гражданско и глобално ангажиране, да изпитват чувство за принадлежност и отговорност към местните и глобалните общности, да общуват с другите, за да оспорват проблемите и да прилагат тези умения към други граждански въпроси навсякъде в техния живот.

ISBN 978-619-7696-26-4