Нови възможности за международно сътрудничество в общ проект

Втората онлайн среща на представителите на Военна Академия „Г. С. Раковски” доцент Валентина Георгиева и старши преподавател Диана Боримечкова с представители на висши военни учебни заведения от европейски страни – членки на НАТО – Испания, Португалия, Румъния, както и представител на ВВС на САЩ на длъжност във Военновъздушната академия на Испания по програмата LEAP (Language Enabled Airman Program) се проведе чрез видеоконферентна връзка на платформата Zoom.

✅Продължиха обсъжданията на идеите, свързани с осъществяването на предложения от испанска страна проект със заглавие „Unification of Security, Defence and Military Documents across Europe”.

✅Идеята на този международен проект е да се създаде корпус от образци на военни документи от въоръжените сили на различните страни-партньори, като в дългосрочен план се създаде електронен вариант, който да е в помощ на военнослужещите от страните-участници.

✅Подполковник Хартщайн от ВВС на САЩ, която е понастоящем във Военновъздушната академия на Испания, предложи да осигури помощта на още американски военни специалисти по линия на програмата LEAP, които да помагат на участниците в проекта с прецизирането на военните понятия.

✅Участниците решиха следващата среща да се проведе след един месец.