Нови възможности за международно сътрудничество в общ проект

Втората онлайн среща на представителите на Военна Академия „Г. С. Раковски” доцент Валентина Георгиева и старши преподавател Диана Боримечкова с представители на висши военни учебни заведения от европейски страни – членки на НАТО – Испания, Португалия, Румъния, както и представител на ВВС на САЩ на длъжност във Военновъздушната академия на Испания по програмата LEAP (Language Enabled Airman Program) се проведе чрез видеоконферентна връзка на платформата Zoom.

Продължиха обсъжданията на идеите, свързани с осъществяването на предложения от испанска страна проект със заглавие „Unification of Security, Defence and Military Documents across Europe”.

Идеята на този международен проект е да се създаде корпус от образци на военни документи от въоръжените сили на различните страни-партньори, като в дългосрочен план се създаде електронен вариант, който да е в помощ на военнослужещите от страните-участници.

Подполковник Хартщайн от ВВС на САЩ, която е понастоящем във Военновъздушната академия на Испания, предложи да осигури помощта на още американски военни специалисти по линия на програмата LEAP, които да помагат на участниците в проекта с прецизирането на военните понятия.

Участниците решиха следващата среща да се проведе след един месец.

<<Предишна