Национална сигурност 5.0

Автор: Ивайло Игнатов

Рецензенти:
полк. доц. д-р Петко Стефанов Димов
доц. д-р Веселина Александрова Гагъмова

ISBN 978-954-2955-96-2

Изтеглете PDF

Описание

Изследването в монографията има за цел да даде отговори на това, как, от къде и каква информация получават потребителите в Интернет, до колко източниците са надеждни, а информацията пълна, точна и безпристрастна. Направен е опит да се определи до колко са оптимизирани и видими за търсещите машини официалните сайтове на българските институции, имащи отношение към националната сигурност, както и на държавните електронни медии. С помощта на уеб базирани инструменти са анализирани техническите характеристики на тези сайтове и до колко те отговарят на съвременните изисквания за достъпност и функционалност. Проведено е търсене с различни търсещи машини на еднотипна информация с цел да се определят позициите на сайтове в резултатите от търсенето, като на базата на получените резултати са направени съответните изводи и заключения.