Научно-методическа конференция „Съвременните предизвикателства и качеството на обучението във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – 17-18 ноември 2009 г.