Научна конференция на тема „Ролята на доброволната служба в армията и службата в резерва и запаса за укрепване отбраната и сигурността на страната“ – 14 септември 2018 г., Казанлък