Научна конференция на тема „Необходима достатъчност за осигуряване на въздушния суверенитет на България и ролята на човешкия фактор“ – 11 октомври 2018 г.