Методическо ръководство за оценка качеството на обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“

Описание

Настоящото методическо ръководство предлага на читателската аудитория социологически инструменти, създадени и апробирани във Военна академия „Г. С. Раковски“, които в своя оригинален формат или с определени модификации могат да се прилагат за оценка на качеството на обучение във военен или по-широк академичен контекст на висшето образование.

Първа, втора, трета и четвърта глава са разработени от главен асистент д-р Теодора Георгиева и асистент Теодора Грозданова, а пета глава – от асистент Теодора Грозданова.