Международна научна конференция „Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията“ – 11 – 12 април 2018 г. – втора част