Международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на Военна академия „Г. С. Раковски“ – „Военното образование и научните изследвания в сферата на отбраната и сигурността: традиции, настояще и бьдеще“ – 2012 г.