Логистично осигуряване на авиационните формирования от Българската армия

ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ НА АВИАЦИОННИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ - cover

Ивайло Ралев

Рецензенти

полковник доц. д-р Севдалин Спасов

подполковник доц. д-р Владимир Иринков

ISBN 978-619-7478-63-1

Описание

Логистичното осигуряване на авиационните формирования се отличава с редица особености поради спецификата на техните задачи, структура, налична техника, въоръжение и други. То се извършва от система, базираща се на наличните логистични способности на Военновъздушните сили, външни доставчици на стоки и услуги и многонационални споразумения. При операции зад граница тази система трябва да създава условия за своевременно развръщане на участващите формирования и тяхното надеждно логистично осигуряване за определен период от време, на далечни разстояния, със или без поддръжка от страната домакин и в многонационална среда. Развитието на системата за логистично осигуряване е едно от най-големите предизвикателства за авиационните формирования в съвременната среда за сигурност.

Спецификата на логистичното осигуряване на авиационните формирования очертава структурата на монографията. Първа глава третира основите на логистичното осигуряване на авиационните формирования. Във втора глава е посочена спецификата на логистичното осигуряване на полетите, а в трета е описана организацията на логистичното осигуряване в операции. Четвърта глава предлага насоки за развитие на логистичното осигуряване на авиационните формирования от Българската армия.