Логистична инфраструктура

Румен-Христов-scaled
Автор: Румен Христов

Рецензенти

полковник доц. д-р Мирослав Ст. Димитров

полковник доц. д-р Любен Димитров

ISBN 978-619-7478-30-3

Описание

Монографията може да се използва от обучаемите във Военна академия „Г. С. Раковски“ по дисциплините „Логистична инфраструктура“ и „Основи на дистрибуцията“ за модул „Складиране на материалните ресурси във физическата дистрибуция“, както и от всички, които се интересуват от въпросите на логистичната инфраструктура и процесите, свързани с нея. Разгледани са теоретико-практически въпроси, свързани със складовете, като е акцентирано върху видовете складове, проектирането и изграждането им, възможностите за използване на алтернативни складове, логистичен център, стокова борса и други. Описани са важни въпроси от изграждането и функционирането на логистичната инфраструктура, както и някои актуални въпроси по тази тематика.