Лидерство в многонационални операции

ЛИДЕРСТВО В МНОГОНАЦИОНАЛНИ ОПЕРАЦИИ - cover

Описание

Настоящият сборник е сред първите опити да се дискутират актуалните проблеми на военното лидерство в Българската армия. В основата му са презентациите, изнесени на Първата международна изследователска работна среща “Лидерство в многонационални операции”, проведена на 25–26 ноември 2004 г. във Военна академия “Г. С. Раковски”.