Летен университет-2020

Националното представителство на студентските съвети в Република България организира 18-тото издание на „Летен университет”, което ще се проведе за времето от 27.08 до 01.09 2020 година в град „Китен”.

„Летен университет“ е проект на Националното представителство на студентските съвети, стартиращ като „Национални студентски игри“ през 2002 година, и имащ основна цел да създаде условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища. Право на участие имат всички студенти от висшите училища в Република България.

Подробна информация, програма и условия за участие ще намерите на http://www.su2020.online и в Наредба за организиране и провеждане на „Летен университет“.