Курс по френски език

От 01.04.2019 г. до 24.04.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведе курс по френски език с военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подичение на министъра на отбраната и Българската армия.