Курсове по английски език

График на курсовете по английски език през 2019 година

График на курсовете по английски език през 2019 година в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

„Английски език – І ниво” – 19.08.2019 г. – 06.12.2019 г.

„Английски език – ІІ ниво” -19.08.2019 г. – 06.12.2019 г.

„Английски език – III ниво” 19.08.2019 г. – 06.12.2019 г.

„Английски език – курс за поддържане и развитие на ниво 1” – 02.09.2019 – 30.09.2019 г.