Корупцията – заплаха за икономическата сигурност

Image title

Your subtitle here

професор д-р Лидия Велкова

Описание

Водещата идея на изследването в настоящата монография е корупцията да се представи като основна заплаха за икономическата сигурност, възпрепятстваща обществено-икономическото развитие на много страни по света в началото на ХХІ век. Многобройните изследвания показват, че тя може да има редица негативни последици: да пречи на икономическия растеж, да засилва социално-икономическото неравенство, да води до неефективно разпределение на разполагаемите ресурси, да съдейства за развитието на сенчеста икономика, да подкопава политическата стабилност и доверието към държавата, да ерозира равнището на икономическата и националната сигурност и т.н. Особена актуалност тези проблеми придобиват в страните с преходна икономика, към които се отнася България, където се регистрира относително високо равнище на корупция, заплашващо устоите на демократичното развитие и функционирането на ефективно пазарно стопанство.