Киберсигурност

КИБЕРСИГУРНОСТ

Автори:

Камен Калчев

Костадин Цветков

Рецензенти:

доцент д-р Красимир Димитров

доцент д-р Иван Чакъров

ISBN 978-619-7478-90-7

Изтегли в PDF

Описание

Учебникът е създаден с цел удовлетворяване на образователните потребности по дисциплините „Киберсигурност“ и „Защита на информацията в комуникационните и информационните системи“, както и на курса за следдипломна квалификация „Киберсигурност в системите за управление“, водени във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Съставянето на учебника е резултат от съвместната работа на полковник професор д-р Камен Калчев (части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10) и доцент д-р Костадин Цветков (част 11).

Следваща>>