Киберсигурността – ключовият въпрос в глобалното общество

cover_Armencheva

Автор:
Илина Козарова-Арменчева

Описание

В монографията са анализирани киберпространството – новото бойно поле, предизвикателствата и проблемите пред сигурността в глобалното информационно общество, заплахите срещу нея, стратегиите за киберсигурност. Представени са общите схващания и определения за киберсигурността, международните организации за киберсигурност и борба с киберпрестъпленията и новото невидимо оръжие – зловредният код.