Инженерно осигуряване на противодесантна отбрана

ИНЖЕНЕРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОТИВОДЕСАНТНА ОТБРАНА - cover

Автор: Георги Петров Георгиев

Рецензенти:

доцент д-р Христо Филипов

доцент д-р Мирослав Димитров

ISBN 978-619-7478-92-1

Описание

В монографията са разгледани общите положения, инженерното осигуряване в подготовката и воденето на противодесантната отбрана на морско крайбрежие въз основата на схващанията и възможностите на въоръжените сили на черноморските страни за стоварването на морски десанти и новите структурни промени във въоръжените ни сили и в частност в Инженерни войски. Това наложи да бъдат разгледани основните проблеми и особености, които оказват влияние върху инженерното осигуряване и използването на инженерните формирования при изграждането на противодесантна отбрана и да се набележат направления за усъвършенстването им, с цел да се повишат възможностите и придобият нови способности, необходими на инженерните формирования, свързани с изпълнение на задачи по инженерното осигуряване на противодесантната обрана.