Икономика на публичния сектор

Икономика на публичния сектор

Автор: Катя Пейчева

„Икономика на публичния сектор“ е посветена на актуална тематика, свързана със създаването, обхвата и функционирането на публичния сектор. Като следва промяната в потребностите на гражданите, този сектор може да се разглежда като жив организъм, който непрекъснато се променя, адаптира и подобрява, за да отговори на съвременните нужди на хората и обществото. В книгата се предлага запознаване с организацията и функционирането на публичния сектор, оскъдните ресурси като основна икономическа категория, създаването и предоставянето на публични блага от държавата с цел удовлетворяване на обществените потребности. Отделено е необходимото внимание на взаимодействието на публичния сектор с останалите елементи на икономическата система. Първоначалното фокусиране върху икономическата роля на публичния сектор и създаването на публични блага дава възможност за по-нататъшното разгръщане и изучаване на ефективността, публичния избор и моделите на управление на публичния сектор. Отделено е внимание и място на икономическата политика на държавата и нейните основни системи.

ISBN (Print) 978-619-7711-44-8
ISBN (Online) 978-619-7711-45-5