Изпит по STANAG 6001

Пилотен тест по STANAG 6001

За периода от 25.03.2019 г. до 27.03.2019 г. в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ ще се проведе извънреден пилотен изпит за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно стандартизационното споразумение STANAG 6001.