Измерване на параметри в системите за киберсигурност

Kalchev. cover

Автор:
Камен Калчев

Описание

С нарастване на броя опитите за престъпления и престъпленията в киберпространството се очертава и тенденция за комплексност и голяма сложност на кибератаките. С това те като инструмент за престъпление генерират в себе си висок потенциал за подривно въздействие, срещу който все по-трудно би се изправила самостоятелна организация.